Preskocit navigáciu

Bezpečnosť letov


Hlavný inšpektor bezpečnosti letov a inšpektori bezpečnosti letov vykonávajú odborné vyšetrovanie

 • leteckých nehôd štátnych lietadiel vo vojenských službách,
 • leteckých udalostí podľa štandardizačnej dohody STANAG 3531 (Odborné vyšetrovanie a hlásenie nehôd/incidentov týkajúcich sa vojenských lietadiel alebo striel/ bezpilotných prostriedkov),
 • leteckých udalostí, na ktorých sa súčasne podieľali lietadlo vo vojenských službách alebo vojenská služba riadenia letovej prevádzky spoločne s civilným lietadlom alebo civilnou službou riadenia letovej prevádzky po postúpení odborného vyšetrovania takejto leteckej udalosti od Útvaru odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky.
 
Hlavný inšpektor bezpečnosti letov plní najmä tieto úlohy:
 • vykonáva funkciu predsedu stálej komisie pre odborné vyšetrovanie leteckých nehôd štátnych lietadiel vo vojenských službách
 • v súčinnosti s odbornými orgánmi veliteľstva vzdušných síl spracúvava návrhy opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti letov a na predchádzanie vzniku leteckých udalostí
 • riadi evidenciu a analýzu leteckých udalostí,
 • spracováva závery z odborného vyšetrovania leteckých udalostí a navrhuje opatrenia na odstránenie príčin ich vzniku,
 • zhromažďuje a uverejňuje informácie o bezpečnosti letov vo vzdušných silách a v letectvách členských štátov NATO,
 • usmerňuje obsah odbornej prípravy leteckého personálu v oblasti bezpečnosti letov,
 • podieľa sa na spracúvaní takticko-technických požiadaviek na nové typy lietadiel z hľadiska bezpečnosti letov,
 • informuje Útvar odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky o narušení dočasne vymedzených priestorov a zakázaných priestorov civilnou letovou prevádzkou a o leteckých udalostiach podľa čl. 6 ods. 13,
 • vedie databázu osôb určených pre zaradenie do Stálej komisie pre odborné vyšetrovanie leteckých nehôd lietadiel vo vojenských službách.  
 
Inšpektori bezpečnosti letov Úradu vojenského letectva ministerstva plnia najmä tieto úlohy:
 • podieľajú sa na spracúvaní návrhov opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti letov a na predchádzanie vzniku leteckých udalostí,
 • evidujú a analyzujú letecké udalosti a štatistické údaje o bezpečnosti letov,
 • podieľajú sa na spracúvaní záverov odborného vyšetrovania leteckých udalostí,
 • zhromažďujú informácie o bezpečnosti letov vo vzdušných silách a v štátoch NATO; zhromaždené informácie poskytujú OS SR,
 • zhromažďujú a uverejňujú informácie o spoľahlivosti leteckej techniky, prostriedkov letiskového zabezpečenia letovej činnosti a leteckých pozemných informačných systémov,
 • podieľajú sa na spracúvaní takticko-technických požiadaviek na nové typy lietadiel z hľadiska bezpečnosti letov.

Skočiť na menu
Share