Preskocit navigáciu
Stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov

Stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov

04.12.2015 V Bruseli 24. júna 2015 bolo ministrom obrany Slovenskej republiky podpísané memorandum o porozumení k zriadeniu a fungovaniu Mnohonárodného centra leteckého výcviku (MATC), ktoré je spoločným projektom Slovenskej republiky, Česka, Maďarska a Chorvátska. Podpisom memoranda sa začal proces dvojstranných rokovaní (MBAR) medzi jednotlivými národnými vojenskými leteckými úradmi, pre identifikáciu možných prekážok, ktoré by mohli brániť plnohodnotnému využívaniu projektu MATC. S cieľom zavŕšiť pro...

42. zasadnutie výboru TF3 EDA MAWA

42. zasadnutie výboru TF3 EDA MAWA
04.12.2015 V priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa v dňoch 17.-19. novembra 2015 pod gesciou Úradu vojenského letectva MO SR (ÚVL MO SR) uskutočnilo 42. zasadnu...

Pracovné rokovanie Úradu vojenského letectva MO SR s Odborom vojenského letectva AČR

Pracovné rokovanie Úradu vojenského letectva MO SR s Odborom vojenského letectva AČR
01.10.2015 Na základe dvojstrannej spolupráce s Českou republikou sa v dňoch 16. - 17. septembra 2015 v nádhernom prostredí Vysokých Tatier uskutočnilo recipročné pracovné rokova...

Rokovanie OVL MO ČR a ÚVL MO SR

12.11.2014 Na základe dvojstrannej spolupráce s Českou republikou sa v dňoch 29. - 30. októbra 2014 uskutočnilo recipročné pracovné rokovanie Úradu vojenského letectva MO SR s Od...

Zverejnenie žiadosti na schválenie nevýznamnej zmeny v typovej konštrukcii leteckej techniky.

Zverejnenie žiadosti na schválenie nevýznamnej zmeny v typovej konštrukcii leteckej techniky.
17.10.2014 Žiadosť na schválenie nevýznamnej zmeny v typovej konštrukcii leteckej techniky je zverejnená v časti Dokumenty a materiály/ Prílohy.   V prípade nejasností kontaktu...

Zverejnenie upravenej predlohy Žiadosti na vydanie Osvedčenia/Oprávnenia na činnosti vo vojenskom...

Zverejnenie upravenej predlohy Žiadosti na vydanie Osvedčenia/Oprávnenia na činnosti vo vojenskom letectve.
17.10.2014 Žiadosť na vydanie Osvedčenia/Oprávnenia na činnosti vo vojenskom letectve je zverejnená v časti Dokumenty a materiály/ Prílohy.   Predmetná žiadosť sa vzťahuje na o...

Kurz odborného vyšetrovania leteckých nehôd

Kurz odborného vyšetrovania leteckých nehôd
25.04.2014 V dňoch od 14.4.2014 do 16.4.2014 prebehol v priestoroch dopravného krídla Kuchyňa kurz odborného vyšetrovania leteckých nehôd, ktorý riadil hlavný inšpektor bezpečnos...

Rokovanie OVL MO ČR a ÚVL MO SR

Rokovanie OVL MO ČR a ÚVL MO SR
05.11.2013             Na základe dvojstrannej spolupráce s Českou republikou sa v dňoch 30. - 31. októbra 2013 uskutočnilo recipročné pracovné rokovanie Úradu vojenského letectv...

Príslušníci letectva úspešne absolvovali špecializovaný jazykový kurz

Príslušníci letectva úspešne absolvovali špecializovaný jazykový kurz
17.10.2013             Dvojmesačný špecializovaný intenzívny kurz leteckej angličtiny absolvovalo v uplynulých mesiacoch v Sliači desať príslušníkov slovenského vojenského letect...

Skočiť na menu
Share